Începând cu luna aprilie 2015 au început să funcţioneze cinci grădiniţe alternative dezvoltate în cadrul proiectului "Servicii sociale inovative pentru comunităţile rurale izolate din Regiunea Nord-Est". Grădiniţele urmăresc asigurarea accesului la educaţie pentru cel puţin 100 de copii ce provin din familiile identificate în zonele rurale izolate ale judeţului Iaşi şi judeţului Vaslui. Prin intermediul acestor grădiniţe este implementat un model alternativ de educaţie, auto-sustenabil, agreat şi susţinut de comunitate, menit să contribuie la reducerea abandonului şcolar în rândul copiilor din comunităţile rurale izolate.

Evaluarea impactului şi a rezultatelor programelor educaţionale preşcolare în cadrul Gradiniţelor de acasă vizează atât beneficiarii direcţi ai proiectului (copiii, părinţi), cât şi persoane resurse din comunitate (primar/reprezentant primărie, învăţător, asistent social, educator). Având în vedere faptul că populaţia vizată în cadrul acestei evaluari prezintă un grad ridicat de eterogenitate s-a impus utilizarea unui set de metode şi instrumente de cercetare adecvat fiecărui grup.

Evaluarea impactului şi a rezultatelor programelor educaţionale preşcolare în cadrul Gradiniţelor de acasă a fost realizată pe trei dimensiuni:

•         Evaluarea componentelor programului

•         Evaluarea implementării programului

•         Rezultatele şi efectele asupra grupului ţintă (impact)

 

În vederea respectării principiilor eticii cercetării instrumentele de cercetare (chestionar, ghid de discuţie pentru focus-grupuri) au fost analizate şi avizate de către Comisia de Etică a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

Raportul de evaluare poate fi descărcat de aici.