Din luna ianuarie Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi cu suportul companiei DB SCHENKER în România susține funcționarea primei grupe de învățământ fără frecvență - nivel primar, înființată în municipiul Iași în cadrul Școlii gimnaziale "Al. Vlahuță". Proiectul Educația – șansa copiilor aflați în dificultate contribuie la realizarea unui obiectiv major pentru Asociația Salvați Copiii, cel de a reduce abandonul școlar în rândul copiilor aflați în dificultate din două comunități defavorizate din Iași, zona Șes Bahlui - cartier Dacia și zona căminelor Cantemir.

În cadrul proiectului sunt oferite servicii de recuperare psiho-socio-educațională care facilitează integrarea/reintegrarea școlară a 15 copii care au depășit vârsta de școlarizare cu 3 ani și nu mai pot frecventa învățământul de masă. Totodată, se oferă acestor beneficiari un sprijin material necesar pentru a se prezenta la școală, constând în haine, rechizite, alimente, medicamente etc.. Activitățile derulate vor asigura copiilor un mediu propice pentru recuperare și dezvoltare, pentru construirea unor norme de relaţionare, dar și pentru însuşirea unor abilităţi necesare integrării lor sociale.


DB SCHENKER este furnizorul de logistică şi transport numărul 1 din România, iar prin programul de responsabilitate socială ce finanțează proiectul Educația – șansa copiilor aflați în dificultate, se încurajează acțiunile care au rolul de a îmbunătății calitatea vieții pentru persoanele defavorizate și se oferă suport instituțiilor și organizațiilor care practică astfel de inițiative.
Informaţii suplimentare despre proiect puteți obține de la dl. Liviu Adrian MĂGURIANU – Coordonator Serviciu Educație și incluziune socială pentru grupuri vulnerabile, Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi, tel/fax: 0232 219 986, e-mail: office@scoalamobila.ro.
Organizația Salvați Copiii Iași
Iași, Aleea Prof. Ion Simionescu nr. 6, PT15 Dacia
Telefon: +40 -232-219986
office@scoalamobila.ro