Asociația Salvați Copiii Iași angajează Educator Școala Mobilă!

Număr posturi: 2

Ai experiență de minim 2 ani (job sau voluntariat) în lucrul cu copii care provin din grupuri vulnerabile/comunități dezavantajate? Îți place să lucrezi cu copii, părinți, cadre didactice și-ți dorești să contribui la redarea încrederii copiilor şi a familiilor în reuşita socială şi personală prin intermediul educaţiei stradale? Hai în echipa Salvați Copiii Iași!

Ce ne dorim de la tine:

  • Studii universitare de licență în domeniul asistenței sociale/ psihologiei/ pedagogiei, psihopedagogiei/juridic;
  • Experiență în desfășurarea de activități de educație non-formală;
  • Experiență cu copii/elevi/tineri/adulți care îndeplinesc una sau mai multe dintre următoarele condiții: trăiesc în zone defavorizate; trăiesc în zone izolate geografic, în zone rurale; provin din familii cu statut socio-economic scăzut (sărăcie); aparțin minorității rome sau unor grupuri marginalizate sau subreprezentate; au dizabilități sau cerințe educaționale speciale; provin din familii monoparentale; au unul sau ambii părinți plecați de acasă (ex.: la muncă în străinătate/în altă localitate); sunt remigranți; provin din familii cu un nivel scăzut de educație a părinților; sunt în alte situații demonstrabile cu risc educațional; tineri de peste 18 ani care au părăsit sistemul instituționalizat de protecție a copilului și nu beneficiază de nici o formă de protecție socială; tineri și adulți care nu au terminat învățământul obligatoriu.

Ce vei face în calitate de Educator Școala Mobilă:

  • Responsabil de implementarea activităților non-formale cu Școala Mobilă;
  • Pregătește materiale educaționale/informative pentru copii;
  • Asigură evidența activităților de educație non-formală și a participanților la aceste activități;
  • Redactează rapoarte de activitate potrivit responsabilităților care decurg din proiect;

Programul de lucru: normă parțială, cu prestarea activității în principal pe teren, dar și la birou. Contractul de muncă va fi încheiat pentru o perioadă de 15 luni, începând cu luna septembrie 2018, cu o perioadă de probă de 2 luni. Informațiile privind remunerația se vor discuta în cadrul interviului.

Ce spui, te încântă această oportunitate? Atunci scrie-ne un e-mail la adresa office@scoalamobila.ro care să conțină CV-ul tău în format Europass, în limba română, cu mențiunea postului vizat și acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal (acordul poate fi descărcat de aici). Termen limită: 19 august 2018.

Te așteptăm în echipa Salvați Copiii Iași!

 

Echipa Salvați Copiii lucrează pentru îmbunătățirea vieții copiilor, militând pentru apărararea și promovarea drepturilor acestora.

www.salvaticopiii-iasi.ro