Salvati Copiii

Salvaţi Copiii România este o mişcare democratică naţională, neimplicată politic sau religios, bazată pe activitatea voluntară a membrilor săi. Înfiinţată în anul 1990, Organizaţia are în prezent filiale în 15 judeţe, peste 6000 de membri şi beneficiază de activitatea voluntară a peste 800 de persoane, în majoritate tineri.

Salvaţi Copiii România este un membru activ al Alianţei Internaţionale Salvaţi Copiii - o mişcare internaţională care susţine drepturile copilului, precum şi al unor importante organisme şi reţele naţionale şi internaţionale.

Salvaţi Copiii România acţionează pentru respectarea drepturilor copilului şi pentru modificarea politicilor şi a legislaţiei în beneficiul copiilor, prin organizarea campaniilor de sensibilizare a opiniei publice şi sprijină copiii aflaţi în dificultate.

Recunoaştem şi punem accent pe responsabilităţile si îndatoririle părinţilor, reprezentanţilor legali, profesorilor şi ale altor autorităţi ce acţionează în interesul copiilor. Sprijinim părinţii şi specialiştii ce lucrează cu copiii în vederea îndeplinirii obligaţiilor lor.

 

Salvaţi Copiii România acţionează conform valorilor fundamentale stipulate în Declaraţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Omului şi în Convenţia ONU cu privire la Drepturile Copilului.

Asociaţia  Salvaţi Copiii Iaşi s-a înfiinţat şi şi-a început activitatea  în 1991, la un an de la începutul activităţii Salvaţi Copiii România. Ca o recunoaştere a profesionalismului şi implicării active în activităţi de promovare şi monitorizarea drepturilor copilului, în 1999, Asociaţia  Salvaţi Copiii Iaşi a fost primită în rândul membrilor Alianţei Internaţionale Save the Children.

Asociaţia Salvaţi Copiii Iaşi este acreditată din anul 2003 de către Direcţia de Muncă, Solidaritate Socială şi Familie Iaşi să ofere servicii de promovare şi consiliere privind drepturile copilului, asistenţă psihosocială, socio-medicală şi recuperare socio-şcolară şi suport, pentru copii, precum şi consiliere şi reabilitare psiho-socială pentru copilul abuzat, traficat.

Mai multe informaţii despre programele noastre puteţi găsi accesând site-urile: