Afișare Conținut Web
Proiectul O noua şansă în educaţie a fost finanţat de către Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 (www.ro-ua-md.net)
 
Valoare proiectului: 143.224 euro din care 128.901,60 euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene
 
Locaţie: România (judeţul Iaşi) şi Republica Moldova (Ungheni)
 
Durata: 12 luni (05.10.2011 – 04.10.2012)
 
Grupul ţintă este format din 200 de specialişti în educaţie din România şi Republica Moldova (din mediul rural şi mediul urban),100 de instituţii guvernamentale şi neguvernamentale implicate în procesul educaţional din România şi Republica Moldova şi 2000 de copii din România şi Republica Moldova, atât din mediul rural cât şi din mediul urban.
 
Activităţile  principale din cadrul proiectului sunt:
- realizarea unor seminarii pentru pregătirea cadrelor didactice şi specialiştilor din România 
şi Moldova;
- realizarea unor întâlniri de lucru cu echipele de specialişti din România şi Republica Moldova; 
- realizarea unei metodologii comune ce va folosită în cadrul programului Şcoala Mobilă 
din România şi Moldova;
- elaborarea materialelor informative cu privire la problematica abandonului şcolar şi distribuirea acestora;
- realizarea unui studiu transfrontalier  privind consecinţele abandonului şcolar din România 
şi Moldova; 
- realizarea unei expoziţii de fotografie transfrontalieră; 
- realizarea unor sesiuni de informare a copiilor din şcolile din România şi Moldova.