REGULAMENT CONCURS REBUS

"Educație Financiară"

 

1. Organizator:

Asociația Salvați Copiii Iași, cu sediul în Iaşi, Aleea Prof. Ion Simionescu nr. 6, Punctul Termic 15 Dacia, telefon: 0232 219 986, fax: 0232 219 986, în parteneriat cu Express Credit Amanet, organizează  în cadrul proiectului "Educație financiară pentru toți copiii", un concurs de rebus cu premii.

Concursul se va desfăşura conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Regulamentul în cauză este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România.

2. Perioada de desfăşurare a concursului:

Concursul se va desfășura în intervalul: 1 august – 30 noiembrie 2016.

 În perioada 1-10 decembrie 2016, vor avea loc premierea și tragerea la sorți, dacă se impune.

3. Descrierea modului de desfășurare a concursului:

 • Pentru a se înscriere la concurs, participanţii trebuie să completeze un formular de răspuns, publicat pe pagina web www.scoalamobila.ro și pe pagina de faceebook https://www.facebook.com/ScoalaMobilaRomania.
 • De asemenea, formulare de răspuns  vor fi distribuite prin școlile și liceele ieșene, copiii sau părinții având posibilitatea să le transmită fie scanat la adresa de e-mail concurs@scoalamobila.ro, fie le pot depune personal la sediul Asociației Salvați Copiii Iași (Iași, Aleea Prof. Ion Simionescu nr. 6, Punct Termic 15 Dacia, cod poștal 700408), fie prin poștă la adresa menționată. 
 • Pe formularul de răspuns se vor completa numele și prenumele în clar, școala unde învață respondentul, clasa, telefonul şi adresa de e-mail a concurentului/părinților, cât şi anul naşterii.
 • Dezlegările vor fi trimise scanat prin e-mail pe adresa: concurs@scoalamobila.ro. 
 • Termenul-limită pentru trimiterea soluțiilor este 30 noiembrie 2016, inclusiv.  Soluţiile trimise după această dată limită  vor fi anulate, iar concurenţii eliminaţi din concurs.
 • În e-mailuri nu se vor trimite alte materiale sau informații care nu au tangenţă cu concursul.
 • Participanții, după trimiterea dezlegărilor, vor primi un replay cu mențiunea „Confirmăm primirea".
 • Se premiază doar rebusurile dezlegate corect în întregime.
 • Este alocat un fond de 5 premii în valoare de 1000 lei fiecare.
 • În cazul în care numărul celor care au rezolvat corect rebusul este mai mare de 5, atunci se va organiza o sesiune de tragere la sorții în perioada 1-10 decembrie 2016. Locația și ora exactă a extragerii vor fi anunțate pe pagina web www.scoalamobila.ro și pe adresa de facebook: https://www.facebook.com/ScoalaMobilaRomania.
 • Câștigătorii vor fi anunțați telefonic sau prin e-mail, având obligația să confirme prezența la premiere, care va fi anunțată în timp util. Dacă nu reușesc să confirme prezența, atunci va fi extras un alt câștigător.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu valida înscrierea în concurs a utilizatorilor ce nu respectă cerinţele concursului.

Organizatorul consideră înscrierea la concurs ca o acceptare implicită a acestui regulament şi consideră orice date cu privire la participant adevărate şi corecte. În cazul descoperirii oricăror neconcordanţe referitoare la cele de mai sus, Organizatorul nu va considera respectiva participare validă.

Dreptul de proprietate al rebusului aparține firmei Express Credit Amanet. Nu sunt permise copieri și publicări online în alte locații decât pe paginile webscoalamobila.roexpresscredit.ro și paginile de facebook:  https://www.facebook.com/ScoalaMobilaRomania,  https://www.facebook.com/Express.Credit.Amanet.

4. Dreptul de participare:

Poate participa la acest concurs orice copil din județul Iași, care are vârsta cuprinsă între 12 - 18 ani, indiferent de sex, naţionalitate sau religie. Prin excepţie de la acestea, nu pot participa la concurs rudele membrilor echipei organizatoare.

5. Protecţia datelor personale:

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la:
colectarea de către Organizator a adresei de e-mail pe care candidaţii o folosesc pentru a valida înscrierea în concurs, precum şi a datelor oferite cu acest scop. Câştigătorii îşi dau, de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, nr. de telefon, adresa e-mail, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul acordării premiilor stabilite prin acest Regulament. Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament.

Participanţii au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziţie, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se adresa justiţiei.

6. Litigii:

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.

 • Organizatorul nu îşi va asuma nici o răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.
 • Organizatorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate.
 • Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.
 • Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acestă acţiune.

7. Condiții generale:

Participarea la acest concurs implică acceptarea irevocabilă şi necondiţionată a prevederilor prezentului Regulament şi obligativitatea respectării acestora. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prevederile prezentului Regulament, în măsura în care se va impune acest lucru, cu condiţia anunţării modificărilor pe pagina web www.scoalamobila.ro și pe pagina de facebook https://www.facebook.com/ScoalaMobilaRomania. Modificările/formă modificată a Regulamentului intră în vigoare imediat după publicarea online.

Regulamentul Concursului este întocmit în conformitate cu legile din România. În cazul nerespectării prezentului regulament/concurs, premiile câştigate nu se vor acorda.

8. Contact:

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/ScoalaMobilaRomania  sau la e-mail: concurs@scoalamobila.ro.

FOMULARUL DE CONCURS