Finanţatori: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014.

Scop: Proiectul îşi propune să contribuie la creşterea gradului de incluziune socială a cetăţenilor romi din comuna Grajduri, judeţul Iaşi, prin promovarea educaţiei incluzive, creşterea nivelului de informare şi conştientizare cu privire la drepturile copilului şi creşterea capacităţii persoanelor aparţinând minorităţii rome de a-şi apăra drepturile.

Locaţie: Comuna Grajduri, Judeţul Iaşi.

Durata: 12 luni, 01.08.2014-31.07.2014.

Grupul ţintă: Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt: 

a. 150 copii romi din cele şase sate interetnice din comuna Grajduri cu vârste între 6-18 ani, băieţi şi fete, care au abandonat şcoala / neşcolarizaţi / probleme de adaptare şcolară;

b. 50 părinţi romi care vor participa la şcoala de vară; 10 lideri / persoane resursă din ambele comunităţi interetnice, care vor participa la cursuri de formare.

Beneficiarii indirecţi sunt aproximativ 100 copii din comunitate, care vor participa la activităţile cu şcoala mobilă, precum şi părinţii acestora. De asemenea, beneficiari indirecţi vor fi şi autorităţile publice locale (departamentul de asistenţă socială, poliţia locală, instituţiile de învăţământ), precum şi 50 de instituţii cu atribuţii în drepturile copilului care vor beneficia de informaţiile cuprinse în studiul comparativ elaborat în cadrul proiectului.

Principalele activităţi:

1. Activităţi socio-educaţionale cu Şcoala Mobilă  în cele şase sate din comun Grajduri;
2. Realizarea unor competiţii sportive interetnice;
3. Realizarea demersurilor pentru implementarea Programului "A doua şansă" pentru învăţământul gimnazial;
4. Realizarea unui studiu comparativ între „legea şi judecata ţigănească" (Stabor) şi legislaţia naţională din perspectiva drepturilor copilului;
5. Realizarea unor focus-grupuri cu liderii comunităţilor de romi din judeţul Iaşi în care vor fi dezbătute rezultatele şi efectele în practică ale studiului;
6. Şcoala de vară pe tema drepturilor copilului pentru părinţii şi liderii romi din comuna Grajduri;
7. Participarea la o şedinţă publică a  Consiliul Local a Comunei Grajduri;
8. Înfiinţarea  unei asociaţii interetnice pentru apărarea drepturilor copiilor romi şi a minorităţilor din Grajduri;
9. Realizarea unui curs de formare a membrilor asociaţiei.


 

Știri