Finanţatori: Islanda, Liechtenstein şi Norvegia prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Scopul: Proiectul îşi propune să contribuie la reducerea gradului de excluziune socială şi vulnerabilitate a copiilor şi familiilor acestora, din comunităţile rurale izolate din Regiunea Nord Est.

Locaţie: România, Judeţele Iaşi şi Vaslui: Mironeasa, Andrieşeni, Şipote, Golăieşti, Dagâţa, Dobrovăţ, Ţibăneşti, Hoceni, Bogdăneşti, Tăcuta

Durata: 2 ani, 01.04.2014-30.04.2016

Grupul ţintă: Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

a. 100 de copii cu vârstă preşcolară, care vor beneficia de serviciile educaţionale oferite de Grădiniţele de Acasă şi părinţii acestora (80 de părinţi), care vor beneficia de sesiuni de educaţie parentală

b. 400 de copii cu vârstă şcolară, care vor beneficia de serviciile Şcolii Mobile

c. 300 de familii care vor beneficia de serviciile psiho-socio-educaţionale oferite de Clinica Mobilă de Intervenţie Socială

Beneficiarii indirecţi sunt 200 de instituţii publice şi private cu atribuţii în asistenţă socială (primării, direcţii de asistenţă socială, secţii de poliţie, instituţii de învăţământ, organizaţii neguvernamentale etc.), precum şi cetăţenii comunelor vizate de proiect care vor beneficia de servicii socio-psiho-educaţionale îmbunătăţite.
 

Principalele activităţi:
- înfiinţarea a Grădiniţelor de acasă în 5 comunități izolate rurale din Iaşi şi Vaslui;
- desfăşurarea programelor educaţionale preşcolare în cadrul Grădiniţelor de acasă;
- evaluarea impactului şi a rezultatelor programelor educaţionale preşcolare în cadrul Grădiniţelor de acasă;
- realizarea de acitivtăți educaționale cu  Şcola Mobile în  10 comunităţi rurale izolate din Regiunea Nord-Est;
- Furnizarea de servicii sociale în comunităţile rurale izolate prin intermediul Clinicii Mobile de Intervenţie Socială;
- Realizarea unui amplu studiu-diagnostic privind nevoile de servicii sociale şi de securitate comunitară din mediul rural din Regiunea Nord-Est;

Principale rezultate atinse la finalul proiectului:

- 107 copii au fost implicați în activități de educație preșcolară în cadrul celur 5 unități de tipul grădinița de acasă create prin intermediul proiectului;

- 96 de părinți au participat la activități de educație parentală organizate de specialiștii din cadrul echipei de lucru;

- 846 de copii au participat la activități de educație non-formală organizate cu Școala Mobilă. Aceștia și-au îmbunătățit nivelul stimei de sine, precum și nivelul cunoștințelor legate de educație pentru sănătate, drepturile copilului etc.;

- 302 familii au beneficait de servicii sociale constând în consiliere socială și psihologică, suport pentru obținerea documentelor de identitate, integrare școlară, acces la servicii medicale, sprijin material etc.;

- în cadrul proiectului a fost elaborat Studiul diagnostic privind nevoile de servicii sociale și de securitate comunitară în mediul rural din Regiunea Nord-Est. Rezultatele studiului au fost disemnitae în cadrul unei conferințe regionale organizate la Iași, iar studiul a fost distribuit la autoritățile local, regionale și naționale cu atribuții în sistemul de asistență socială.

 

 

Ştiri